Bæredygtighed

I Combi Byg har vi valgt at engagere os aktivt i udviklingen af et større fokus på bæredygtighed og genanvendelse i byggeriet.

ET AKTIVT ENGAGEMENT

Byggebranchen er ifølge FNs Miljøorganisation, globalt ansvarlig for næsten 40% af den samlede globale CO2 udledning. I Combi Byg stiller vi os ikke tilfredse med blot at følge udviklingen, vi søger også aktivt nye byggemetoder og muligheder for udvikling der kan bidrage til en bedre bæredygtighed i byggeriet.  

En mere bæredygtig byggebranche kræver nye lovmæssige og økonomiske tiltag. Men vores faglige bredde og baggrund giver os en særlig indsigt i, hvordan vi i både små og store beslutninger kan nærme os et større miljøhensyn og en bedre udnyttelse af ressourcer. Derfor indgår vi også meget gerne i samarbejder og udviklingsprojekter, der har til formål at finde nye og bedre metoder. 

 

SAMARBEJDE OG INNOVATION

I Combi Byg har vi i øjeblikket flere spændende udviklingsprojekter i støbeskeen, der alle har til formål at bidrage til en positiv udvikling indenfor bæredygtighed og et større miljøfokus i byggebranchen. Dem informerer vi løbende om under Referencer og Aktuelt.

Blandt vores nyligt afsluttede projekter på området, kan særligt fremhæves projektet ”Green Wall”, hvortil Combi Byg blev inviteret af Teknolog1isk Institut. 

”Green Wall” er et innovativt udviklingsprojekt, hvor særlige plantekasser på husmuren anvendes til flere formål. De skaber både en grøn isolering af bygningen, og der opsamles energi/varme fra solen til opvarmning af brugsvand via et komplekst system i plantekasserne.  

I Combi Byg søger vi løbende viden og sparring via en række netværk og foreninger. Blandt andet via vores medlemsskaber i eksempelvis Green Building Council og Byggeriets Samfundsansvar m.fl. Kombineret med vores mange års erfaring og brede kompetenceprofil, giver det os et stærkt udgangspunkt for at bidrage med inspiration og viden til bæredygtige tiltag på hele byggeriets livscyklus, hvor bygherre måtte ønske det.

Kontakt gerne Combi Byg, hvis du og din virksomhed ønsker dialog1 om emnerne.